Kapliczka św. Jana Nepomucena w Przerębie z powłoką hydrofobową

Osoby odpowiadające za utrzymanie i konserwacje zabytków coraz częściej decydują się na zabezpieczanie ich powłokami hydrofobowymi. Przykładem może być Kapliczka św. Jana Nepomucena w Przerębie, która podczas renowacji zostanie pokryta nanopowłoką hydrofobową. 

Kapliczka św. Jana Nepomucena + powłoka hydrofobowa

Jak donosi  NaszeMiasto Radomsko  powiat radmoszczański zdecydował się na kompleksową renowację szalenie cennej dla okolicznych mieszkańców i całego powiatu kapliczki. Rzeźba św. Jana Nepomucena została wykonana z piaskowca w 1777 roku (!).

Inicjatywa, a w zasadzie wskazanie na konieczność zdecydowanych kroków wyszły od delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi. Zabytek zlokalizowany jest przy drodze, przez co narażony jest na oddziaływanie szkodliwych czynników. Najbardziej dają się one we znaki podczas deszczu, gdy figura jest ochlapywana przez przejeżdżające drogą samochody.

Powłoka hydrofobowa „do zabytków”

W takim przypadku konserwatorzy zalecili także pokrycie zabytku powłoką hydrofobową i ten fakt bardzo cieszy. Świadczy on bowiem o wzrastającej świadomości osób odpowiedzialnych za konserwacje zabytków związanej możliwościami zastosowania nano powłok. Gratulujemy decyzji i trzymamy kciuki, by w ślady władz Radomska poszli też inni włodarze.