Kapliczka św. Jana Nepomucena w Przerębie z powłoką hydrofobową

Osoby odpowiadające za utrzymanie i konserwacje zabytków coraz częściej decydują się na zabezpieczanie ich powłokami hydrofobowymi. Przykładem może być Kapliczka św. Jana Nepomucena w Przerębie, która podczas renowacji zostanie pokryta nanopowłoką hydrofobową. 

Kapliczka św. Jana Nepomucena + powłoka hydrofobowa

Jak donosi  NaszeMiasto Radomsko  powiat radmoszczański zdecydował się na kompleksową renowację szalenie cennej dla okolicznych mieszkańców i całego powiatu kapliczki. Rzeźba św. Jana Nepomucena została wykonana z piaskowca w 1777 roku (!).

Inicjatywa, a w zasadzie wskazanie na konieczność zdecydowanych kroków wyszły od delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi. Zabytek zlokalizowany jest przy drodze, przez co narażony jest na oddziaływanie szkodliwych czynników. Najbardziej dają się one we znaki podczas deszczu, gdy figura jest ochlapywana przez przejeżdżające drogą samochody. W takim przypadku konserwatorzy zalecili także pokrycie zabytku powłoką hydrofobową i ten fakt bardzo cieszy. Świadczy on bowiem o wzrastającej świadomości osób odpowiedzialnych za konserwacje zabytków związanej możliwościami zastosowania nano powłok. Gratulujemy decyzji i trzymamy kciuki, by w ślady władz Radomska poszli też inni włodarze.

Komentarze