„Hydrofobowy”. Jakie warunki musi spełniać produkt, by był „hydrofobowy”

hydrofobowy

Hydrofobowy, hydrofobowa, hydrofobowe – to określenia jakimi opisuje się przedmioty pokryte nano powłokami hydrofobowymi, ale także same preparaty służące do zabezpieczania wybranych powierzchni, czy materiałów. Jakie właściwości musi posiadać dany produkt, by można go było określić mianem hydrofobowego?

Hydrofobowy – impregnat lub produkt 

Przymiotnik „hydrofobowy” stosowany jest w codziennej praktyce do określenia dwóch rodzajów pojęć:

Preparaty hydrofobowe

Czyli wszelkiego rodzaju środki chemiczne, impregnaty dostępne na rynku, dzięki którym pokryte nimi przedmioty nabiorą właściwościwości hydrofobowych.

Produkty hydrofobowe

Zabieg, a właściwi skrót językowy, myślowy, sugerujący nam, że dany produkt nabrał właściwości hydrofobowych na etapie procesu produkcji. Dzięki czemu produkt ten charakteryzuje się (a precyzyjniej ujmując powieniem charakteryzować się) właściwościami hydrofobowymi.

Właściwości hydrofobowe

Co to znaczy, że coś jest lub nie jest „hydrofobowe”? Proponujemy przeczytanie krótkiego, rzeczowego wprowadzenia, po którym zagadnienie to stanie się dla Państwa w pełni zrozumiałe i jasne:

przeczytaj teraz: Hydrofobowość, powłoki hydrofobowe, nanopowłoki  – wprowadzenie dla początkujących