Hydrofobizacja – słownik, pojęcie

Hydrofobizacja słownik pojęcie

Czym jest hydrofobizacja?

Hydrofobizacja – jest procesem nadawania powierzchniom właściwości hydrofobowych (czyli zdolności odpychania wody), tak by w głąb ich struktury nie wnikała woda.

I tak, w praktyce najczęściej mówimy o

  • hydrofobizacji szyb
  • hydrofobizacji skór, materiałów, płócien, tkanin
  • hydrofobizacji drewna
  • hydrofobizacji metali
  • hydrofobizacji gruntu

Hydrofobizację danej powierzchni można przeprowadzić na kilka sposobów. W kontekście jaki występuję na stronie NanoLeader.pl najczęściej mówimy o hydrofobizacji poprzez

  • malowanie (pokrywanie warstwą farby, lub bezbarwnego lakieru o właściwościach hydrofobowych)
  • naklejanie zrobionych z hydrofobowych tworzyw folii
  • impregnację w której do wierzchniej warstwy danego materiału lub całej jego struktury dodajemy substancji hydrofobowych