Hydrofilowość – słownik, pojęcie

Hydrofilowość – co to takiego?

Hydrofilowość – to skłonność cząsteczek aktywnych do łączenia się z wodą. Inaczej “wodolubność”. Innymi słowy, jeśli określona powierzchnia, materiał ma właściwości hydrofilowe, to rozumiemy przez to, że woda do niej „przylega”, nie tworzy na niej okrągłych kropli, trudno spływa – w odróżnieniu od obiektów mających właściwości hydrofbowe (chydrofobowość).

Hydrofilowość